Boys Varsity Basketball vs. Bristol
. . . . . . . . . . . . . .